20_Technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů - Křížovice

15.07.2021 18:00

Dne 15.7.2021 vyjížděla jednotka SDH Plánice na žádost KOPIS PK (událost oznámena starostou Města Plánice) k přetékajícímu rybníku v obci Křížovice. Jednotka SDH Plánice vyjela v počtu dvou družstev s CAS 15 Renault a DA Mercedes. Po příjezdu na místo události byla zjištěna blesková povodeň po předchozím přívalovém dešti. Voda z přetékajícího rybníka zaplavovala zastavěnou část obec Křížovice. Velitelem zásahu byly povolány posily (HZS Klatovy, SDH Kolinec), HZS Klatovy dopravil na MÚ pytle s pískem.

Po stabilizaci situace byly jednotky částečně přesunuty do Plánice, kam směřovala přívalová vlna. Byly provedeny protipovodňová opatření, informováni obyvatelé v blízkosti toku, došlo k přesunu aut do bezpečné vzdálenosti. Následně byl za asistence Rybářského svazu Plánice kompletně vyčištěn jez.

Družstvo JSDH Plánice s CAS 15 Renault dále monitorovalo tok řeky Úslavy v Újezdě u Plánice, konkrétně se jednalo o tábor Psohlavci Praha, který je situován v blízkosti řeky. Ve spolupráci s vedoucími tábora byly naloženy věci do osobních automobilů a přesunuty dále od vodního toku. Následně se na místo dostavil velitel stanice HZS Klatovy mjr. Marek, který rozhodl o evakuaci tábora. Družstvo JSDH Plánice s DA Mercedes provedlo evakuaci 9 dospělých osob a 21 dětí. Všichni byli převezeni do hasičské zbrojnice SDH Plánice, kde jim bylo poskytnuto dočasné zázemí.

Jednotka následně monitorovala vodní tok řeky Úslavy na kritických místech do ranních hodin. V Plánici dosáhla hladina vody svého maxima v cca 01:30h dne 16.7.2021.

 

Zpět

Vyhledávání

Jaroslav Hanzlík © 2013 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode